RESIDÈNCIA ASSISTIDA MANRESA

RESIDÈNCIA ASSISTIDA MANRESA

Promotor: Metrovacesa S.A.

Direcció: Batlle i Roig Arquitectura, S.L.P.