Notícies


Contractació

MANTENIMENTS PREVENTIUS DE LA CLÍNICA DE MOLINS DE REI

Octubre del 2022


Contractació dels manteniments preventius de la Clínica de Molins Rei, centre sanitari de referència a nivell comarcal, amb voluntat i capacitat d’oferir un servei de qualitat als seus usuaris des d’una visió integral de la salut.
 Gestió del manteniment assistit per ordinador, mitjançant software que permet sistematitzar i centralitzar tota la informació, amb servei d'urgències 24h/7

MANTENIMENTS PREVENTIUS DE LA CLÍNICA DE MOLINS DE REI