Notícies


Finalització d’obra

AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS

Maig del 2023


S’ha construït un edifici de nova planta amb una superficie útil de 4.200m2, com ampliació de l’actual hotel Fira Congress. El nou edifici consta de cinc plantes sobre rasant, destinades a ubicar 98 habitaciones. Trobem dos nivells de soterrani: el soterrani -2, on s’ubiquen les sales de convencions i el soterrani -1 on es troba l’aparcament i sales tècniques. La planta coberta és una terrassa pels usuaris amb piscina i solàrium.

S'han executat les instal·lacions de climatització (2 subestacions producció fred i calor connectada a la xarxa d'Ecoenergies, 4 unitats de tractament d’aire i 102 fan coils), lampisteria, sanejament, electricitat de baixa tensió (xarxa normal i xarxa de socorrs, a més de 33 KW de producció en instal·lació fotovoltaica) contra incendis (boques d'incendi equipades, sistema d'extinció mitjançant ruixadors, detecció analògica i barreres infraroges), intrusisme, CCTV, control d'accessos, megafonia, telecomunicacions, sistema alarmes en banys adaptats i sistema de control centralitzat.

Promotor: Rovinca XXI, S.L.
Arquitectes: Llorenç Garcia i Geira, Àngela Garcia i Casas

AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS
AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS
AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS
AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS
AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS
AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS
AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS