Notícies


Finalització d'obra

CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L’ESCOLA DE SECUNDÀRIA “THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA” A CASTELLDEFELS

Gener del 2018


Promotor: THE BRITISH SOCHOOL OF BARCELONA
Direcció: SR. JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ
CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L’ESCOLA DE SECUNDÀRIA “THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA” A CASTELLDEFELS
CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L’ESCOLA DE SECUNDÀRIA “THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA” A CASTELLDEFELS
CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L’ESCOLA DE SECUNDÀRIA “THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA” A CASTELLDEFELS