Notícies


Adjudicació de l'obra

REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I D’ESTANQUEITAT DE LA MASIA CAN PEDREROL DE DALT, a Castellbisbal.

Setembre del 2016


Promotor: AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
Direcció: Joan M. Nicolas i Monsonis

REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I D’ESTANQUEITAT DE LA MASIA CAN PEDREROL DE DALT, a Castellbisbal.