Notícies


Contractació

LOT INSTAL·LACIONS . AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SANT FRUITÓS DE BAGES.

Abril del 2024


Es tracta d’un projecte de reforma i ampliació d’un edifici existent que havia acollit la Biblioteca municipal. La intervenció consisteix en reformar totalment l’edifici existent i afegir-li un nou volum per l’ampliació. El projecte inclou la creació de dos patis, un que arriba fins a planta baixa situat a la zona ampliada i un pati per a il·luminar la planta primera en la zona existent.

Els objectius principals a aconseguir són:

-Integració de la part nova amb la ja existent donant com a resultat la plena funcionalitat de l’edifici final.

-Donar continuïtat formal i volumètrica a l'edifici existent respectant el tractament de les seves façanes i elements singulars.

-Aprofitar les energies renovables per la generació d’energia elèctrica.

-Ser respectuosos amb el medi ambient relacionant-se adequadament amb l’entorn.

-Utilització de materials de proximitat i sostenible.

 

Promotor: Infraestructures.cat
Arquitectes: ENSENYAT-TARRIDA Arquitectes SLP

LOT INSTAL·LACIONS . AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SANT FRUITÓS DE BAGES.
LOT INSTAL·LACIONS . AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SANT FRUITÓS DE BAGES.