Notícies


Finalització d’obra

REMODELACIÓ PER L'ÀREA D'EXTRACCIONS I CONTROL DE CORVES DE GLICÈMIA

Novembre del 2022


L’objecte d’aquesta intervenció ha estat la reforma interior per reubicar-hi el servei d’extraccions de sang i el servei de control de glicèmies, a més d’espais administratius i de servei complementaris.
Els sistemes d’instal·lacions escollits són els següents:
sistemes de tractament de l’aire primari, per climatitzar sistemes de tractament mitjançant aire-aigua amb comportes tallafocs i reguladors de cabal d’aire constant (sistemes VAC), gasos medicinals (oxigen, aire medicinal, buit, aire comprimit), electricitat, megafonia, cablejat estructurat, comunicació pacient infermera, contra incendis, seguretat  i sistema de gestió tècnica centralitzada.

Promotor: Althaia Red Asistencial Universitaria. Fundación Privada
Arquitectes: Jaume Espinal i Farré, Joan Ribera i Mestres

REMODELACIÓ PER L'ÀREA D'EXTRACCIONS I CONTROL DE CORVES DE GLICÈMIA
REMODELACIÓ PER L'ÀREA D'EXTRACCIONS I CONTROL DE CORVES DE GLICÈMIA
REMODELACIÓ PER L'ÀREA D'EXTRACCIONS I CONTROL DE CORVES DE GLICÈMIA
REMODELACIÓ PER L'ÀREA D'EXTRACCIONS I CONTROL DE CORVES DE GLICÈMIA
REMODELACIÓ PER L'ÀREA D'EXTRACCIONS I CONTROL DE CORVES DE GLICÈMIA
REMODELACIÓ PER L'ÀREA D'EXTRACCIONS I CONTROL DE CORVES DE GLICÈMIA