Notícies


Inici

QUIRÒFANS HOSPITAL SANT CAMIL

Juliol del 2022


Reforma interior i ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital Residència Sant Camil, centre del  Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. Les obres incorporaran la dotació de nous quiròfans de 40 m2 de clase A, sala reanimació, zona esterilització, ampliació sala descans/vestuaris  i adequació sales de suport. Instal·lacions de climatització, electricitat, contra incendis, gasos medicinals, ACS, comunicacions i sanejament.

Promotor: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf
Arquitecte: CASA SOLO Arquitectos

QUIRÒFANS HOSPITAL SANT CAMIL