Notícies


Finalització d’obra

EDIFICI RESIDENCIAL AL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ DE MANRESA

Setembre del 2022


L’edifici està format per una planta soterrani, planta baixa, quatre plantes pis i coberta plana transitable, on es disposen un total de 13 places d’aparcament, 4 locals i 10 habitatges.

Disposa d’un pati de parcel·la on es situen el nucli de comunicacions verticals, format per una escala protegida i un ascensor practicable, i les passeres d’accés a cada un dels habitatges. El pati també serveix per ventilar alguns dels espais dels habitatges i permet que tots els habitatges puguin tenir ventilació creuada. Amb certificació Breeam

Promotor: Immobiliària Puigmal-Dem, S.L

Direcció: M. Pere Santamaria Garcia

EDIFICI RESIDENCIAL AL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ DE MANRESA