Notícies


Finalització d’obra

REFORMA DE LES CONSULTES EXTERNES A L'ÀREA MATERNO-INFANTIL DE L'HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA

Novembre del 2020


Promotor: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Direcció: UTE CARLOS DURAN BELLAS & HUMBERT COSTAS TORDERA

REFORMA DE LES CONSULTES EXTERNES A L'ÀREA MATERNO-INFANTIL DE L'HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA
REFORMA DE LES CONSULTES EXTERNES A L'ÀREA MATERNO-INFANTIL DE L'HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA
REFORMA DE LES CONSULTES EXTERNES A L'ÀREA MATERNO-INFANTIL DE L'HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA
REFORMA DE LES CONSULTES EXTERNES A L'ÀREA MATERNO-INFANTIL DE L'HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA
REFORMA DE LES CONSULTES EXTERNES A L'ÀREA MATERNO-INFANTIL DE L'HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA
REFORMA DE LES CONSULTES EXTERNES A L'ÀREA MATERNO-INFANTIL DE L'HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA