Notícies


Contractació

REDACCIÓ DE PROJECTE I CONSTRUCCIÓ DE LA RESIDENCIA DE LA GENT GRAN I CENTRE D'ATENCIÓ DIURNA DE LLORET DE MAR

Novembre del 2023


La nova residència amb una superfície total construïda de 6.800m2 .disposarà d'un centre diürn per a 20 places i 8 unitats de convivència, dels quals dues seran especialitzades, amb un total de 136 places residencials . Cada unitat de convivència estarà format per 16 habitacions individuals i una habitació doble.

En planta baixa s’ubicaran el vestibul d’accés a la Residència, els espais del Centre d’Atenció Diürna i les dependencies dels serveis generals. 

Les plantes superiores (p1, p2, p3 i p4) es destinaran completamente a residència; en forma de H articulades per un vestíbul comú, en aquestes plantes es troben les 8 unitats de convivència (2 unitats per planta).

Les unitats de convivència permetran:

-Afavorir l’autonomia grupal del col·lectiu de persones que hi viuen.
-Crear mecanismes per la presa de decisiones: El pla d’atenció i de vida. El professional de referència. Les assemblees participatives del usuaris.
-Respectar la privacitat, la intimitat i la confidencialitat de cada persona.


Promotor: Ajuntament de Lloret de Mar
Arquitecte: Paris Camps Arquitectura S.L.P.

REDACCIÓ DE PROJECTE I CONSTRUCCIÓ DE LA RESIDENCIA DE LA GENT GRAN I CENTRE D'ATENCIÓ DIURNA DE LLORET DE MAR