Notícies


Inici d’obra

REHABILITACIO DE COBERTES DE LA BASÍLICA DE LA SEU DE MANRESA

Novembre del 2019


Promotor: BISBAT DE VIC
Direcció: Sr. JAUME SOLDEVILA
REHABILITACIO DE COBERTES DE LA BASÍLICA DE LA SEU DE MANRESA