Notícies


Inici d’obra

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL NOU SERVEI DE FARMACIA DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MANRESA

Gener del 2024


L’objecte d’aquesta intervenció és la reforma interior de la planta -1 de l’edifici vell, per ubicar-hi  les dependències de la farmàcia amb els espais degudament actualitzats i millorats, també unes dependències destinades a vestidors, i finalment uns espais administratius complementaris per compartir amb la resta de l’hospital.

La nova distribució de la farmàcia tindrà servei d’emmagatzematge de gran i petit volum, espais gestionats, en part, per control robot, sales destinades a assajos clínics, sales blanques, vestíbuls, a més d’espais administratius i de servei complementaris.

Els sistemes d’instal·lacions escollits són els següents:

Tractament de l’aire primari, per climatitzar sistemes de tractament mitjançant aire-aigua amb comportes tallafocs i reguladors de cabal d’aire constant (sistemes VAC), transport pneumàtic, control d’accesos, CCTV, electricitat, megafonia, cablejat estructurat, contra incendis  i sistema de gestió tècnica centralitzada.

Promotor: Althaia Red Asistencial Universitaria. Fundación Privada
Arquitectes: Jaume Espinal i Farré, Joan Ribera i Mestres

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL NOU SERVEI DE FARMACIA DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MANRESA