Notícies


Inici d’obra

INSTAL·LACIONS EDIFICI CORPORATIU INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT A BARCELONA

Setembre del 2021


Promotor: Institut Català de la Salut
Direcció: Serveis tècnics ICS

INSTAL·LACIONS EDIFICI CORPORATIU INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT A BARCELONA
INSTAL·LACIONS EDIFICI CORPORATIU INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT A BARCELONA