Notícies


Finalització d’obra

REFORMA DEL SERVEI DE DIGESTIU I DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE L'HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

Abril del 2024


Els objectius principals  aconseguits en aquesta intervenció han estat:

- La màxima funcionalitat, tot facilitant l’orientació dels usuaris, assegurant uns circuits àgils tant per als usuaris com per als professionals, amb criteris d’accessibilitat universal.

- Aconseguir un marc físic acollidor i confortable, amb adequada il·luminació natural.

- La integració en el seu entorn més proper.

- La facilitat de manteniment i gestió de les instal·lacions (ACS, sanejament, climatització, ventilació, electricitat baixa tensió, enllumenat, veu i dades, contra incendis )

- El mínim impacte en el cicle de vida de l’edifici.

Promotor: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf
Arquitecte: CASA SOLO Arquitectos

REFORMA DEL SERVEI DE DIGESTIU I DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE L'HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS
REFORMA DEL SERVEI DE DIGESTIU I DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE L'HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS
REFORMA DEL SERVEI DE DIGESTIU I DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE L'HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS
REFORMA DEL SERVEI DE DIGESTIU I DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE L'HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS