Notícies


Finalització d'obra

CONSTRUCCIÓ D’UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT IGUALADA

Desembre del 2019


Promotor: GESDIP, S.A.U
Direcció: COLOMER – RIFÀ, S.L.P
CONSTRUCCIÓ D’UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT IGUALADA
CONSTRUCCIÓ D’UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT IGUALADA
CONSTRUCCIÓ D’UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT IGUALADA
CONSTRUCCIÓ D’UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT IGUALADA
CONSTRUCCIÓ D’UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT IGUALADA