Notícies


Finalització d’obra

REFORMA DEL CAP MARESME PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN CUAP

Febrer del 2021


Promotor: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Direcció: MIQUEL ALONSO SEIX

REFORMA DEL CAP MARESME PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN CUAP
REFORMA DEL CAP MARESME PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN CUAP
REFORMA DEL CAP MARESME PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN CUAP