Notícies


Finalització d’obra

CONSTRUCCIÓ NOU ESTABLIMENT COMERCIAL. TERRASSA

Febrer del 2021


Promotor: ALDI SUPERMERCADOS S.L.
Direcció: JORDI MULÀ CASAGRAN

CONSTRUCCIÓ NOU ESTABLIMENT COMERCIAL. TERRASSA
CONSTRUCCIÓ NOU ESTABLIMENT COMERCIAL. TERRASSA