Notícies


Inici d’obra

CONSTRUCCIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT A TÀRREGA

Abril del 2017


Promotor: GESDIP, S.A.U
Direcció: Colomer-Rifà SLP

CONSTRUCCIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT A TÀRREGA
CONSTRUCCIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT A TÀRREGA