Notícies


Inici d’obra

INSTAL·LACIÓ DEL NOU SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ A LA BIBLIOTECA POMPEU FABRA DE MATARÓ

Setembre del 2020


Promotor: Ajuntament Mataró

Direcció: Servei d’equipaments municipals

INSTAL·LACIÓ DEL NOU SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ A LA BIBLIOTECA POMPEU FABRA DE MATARÓ