Notícies


Inici

CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA A LA FÀBRICA VELLA DE SALLENT

Setembre del 2023


Amb una superfície total construida de 5.400 m2, el projecte defineix una proposta arquitectònica que contempla les següents qüestions, oferint solucions concretes per a cadascuna:

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Tant la configuració de l’edifici com les instal·lacions que s’utilitzen procuren la màxima autonomia i mínima dependència energètica. En aquest sentit s’ha procurat un edifici amb les mínimes demandes energètiques (il·luminació natural, sistemes passius de protecció solar, minimització de pèrdues tèrmiques, etc), així com l’ús d’energies renovables (geotèrmia i fotovoltaica).

MINIMITZAR LES NECESSITATS DE MANTENIMENT DE L’EDIFICI I DE L’ESPAI EXTERIOR

S’ha optat per la utilització de materials, acabats, sistemes, distribucions i solucions formals de baix i fàcil manteniment, alta durabilitat i adequació a la seva funció específica, sense renunciar a la calidesa i qualitat dels acabats.

CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS PATRIMONIALS

Es consolidarà la façana de la fàbrica Vella. Es rehabilitarà l’escala de l’interior de la torre conservant la barana existent. Es substituirà el forjat malmès (bigues d’acer i revoltons ceràmics) de la terrassa que dóna al riu, i es realitzarà un nou forjat en la zona de doble alçada.

En general es consolidaran i/o restauraran tots els elements que ajuden a comprendre el recorregut d’aigua que genera l’energia necessària pel funcionament de la fàbrica, aixi com els elements d’evacuació del fum.

GARANTIA D’ACCESIBILITAT DE TOTS ELS ESPAIS

El projecte contempla que tot l’edifici i els seus espais adjacents siguin adaptats. També s’ha procurat que tant els espais de treball intern com els espais exteriors vinculats amb les activitats de la residència també estiguin adaptats.


Promotor: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA A LA FÀBRICA VELLA DE SALLENT