Notícies


Finalització d'obra

OBRES D’AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ I RECONVERSIÓ DE L’ESCOLA MONTPEDRÓS A INSTITUT A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Gener del 2019


Promotor: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U
Direcció: JORDI ROIG ARQUITECTES ASS, SLP
OBRES D’AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ I RECONVERSIÓ DE L’ESCOLA MONTPEDRÓS A INSTITUT A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
OBRES D’AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ I RECONVERSIÓ DE L’ESCOLA MONTPEDRÓS A INSTITUT A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
OBRES D’AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ I RECONVERSIÓ DE L’ESCOLA MONTPEDRÓS A INSTITUT A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
OBRES D’AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ I RECONVERSIÓ DE L’ESCOLA MONTPEDRÓS A INSTITUT A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
OBRES D’AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ I RECONVERSIÓ DE L’ESCOLA MONTPEDRÓS A INSTITUT A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ