Notícies


Finalització d’obra

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN A MANRESA

Agost del 2022


Residència de 171 habitacions, al sector Concòrdia de Manresa
Un complex còmode i accessible definit al voltant d´un gran jardí central
El disseny de la residència promou una vida saludable en contacte amb la natura, amb unes habitacions dissenyades per aprofitar les vistes a Montserrat, complementades amb uns espais interiors comuns lluminosos i accessibles que fomenten la relació entre els seus usuaris, i uns espais exteriors articulats mitjançant la configuració d'un gran jardí central que genera un recorregut per fer passejades a l'aire lliure.

Un centre organitzat al voltant dels espais exteriors
L'edifici es resol en un volum compacte amb forma de “L”, que s'organitza en una planta baixa relacionada amb els espais exteriors de la parcel·la i sis plantes d’habitacions i terrasses.

Aquesta disposició volumètrica, que venia donada pel planejament vigent, allibera un ampli espai de la parcel·la que es dissenya com un gran jardí central.

Espais còmodes i accessibles
La relació entre l'edifici i els espais exteriors s'emfatitza a la planta baixa, mitjançant un gran espai cobert que actua com a porxo d’accés a l’edifici. Aquest gran àmbit ombrejat genera un refugi climàtic i permet una arribada coberta a la residència a través d'un recorregut en contacte amb el jardí central. Tenint en compte les possibles necessitats dels diferents usuaris, s'afavoreix una entrada còmoda i accessible al centre tant a peu com amb vehicle.

Potenciant unes vistes privilegiades
La distribució de la residència compta amb una planta baixa que acull els usos més públics, com a despatxos directius, àrees mèdiques i de rehabilitació i sales de visita; mentre que les plantes superiors es destinen als programes més privats, com són habitacions, menjadors i sales d'estar o de descans.

Les plantes tipus ubiquen els espais comuns a la intersecció dels dos blocs, obtenint unes condicions lumíniques òptimes i molt bones vistes a l’entorn. A partir d´aquest espai central es distribueixen les habitacions, que compten amb vistes al jardí central i Monserrat, o bé a l’edifici històric de Can Vinyes, situat sobre un petit turó. Els nuclis de comunicació verticals es situen entre les zones comunes i els espais privats, optimitzant els recorreguts i facilitant l'orientació dels residents i el control per part del personal de la residència.

Finalment, les habitacions han estat dissenyades per millorar les condicions requerides per normativa, per tal de promoure el confort per als usuaris. Per aquest motiu s'han desenvolupat unes habitacions més grans del que és habitual i amb unes característiques d'il·luminació i ventilació idònies, molt superiors als indicats per normativa.

Un gran finestral que fomenta el benestar i modula la façana
La col·locació i dimensió de les finestres ha estat clau per a la configuració de les habitacions, partint de l’experiència de l’usuari. És per això que el gran finestral és el protagonista de totes les habitacions i està dissenyat per poder oferir vistes a l'exterior fins i tot des del llit, fomentant el benestar dels usuaris amb mobilitat reduïda.

La façana es resol amb un sistema modular que parteix d’aquest gran finestral. Per la regularitat programàtica de l'edifici es proposa un joc amb les finestres a portell, trencant així la verticalitat de façana. La seva configuració es modula de manera diferent emfatitzant les zones centrals i més públiques de l'edifici, com són les sales d'estar o menjadors, oferint millors condicions lumíniques en aquests espais.

Un jardí central organitzat en nivells
El projecte s'ha desenvolupat tenint en compte la importància de tenir espais exteriors de qualitat i en contacte amb la vegetació. Per aquest motiu l'edifici no només se centra en la creació d'un jardí terapèutic central, sinó que defineix aquest jardí a través de la configuració de diferents espais diferenciats.

Aquest espai exterior s'ha pensat per afavorir els cinc sentits: l'olfacte a través dels diferents aromes del jardí, la vista amb les textures i colors, el tacte amb les sensacions de calor o frescor de l'aire humit o l'oïda gràcies al brunzit dels insectes pol·linitzadors.

Un passeig per diferents espais
Un recorregut suggeridor dissenyat per fer passejades a l'aire lliure discorre a través del gran jardí, a mode de camí dels sentits. Al llarg d'aquest recorregut circular es van formant petits espais de descans que faciliten la relació i incentiven la comunicació entre les persones, relacionant-se amb arbres de diferents espècies, la majoria caducs, que milloren les condicions ambientals d’aquests espais.

El jardí dels aromes és una de les peces centrals del jardí exterior. Consisteix en una plantació ordenada de vegetació arbustiva aromàtica, que s'agrupa per espècies conformant un “oloretum”.

Un gran prat verd es dissenya com una clariana al bosc, situat entre els arbres del seu perímetre i la façana de l'edifici. És un prat verd amb vegetació entapissant i certa floració que s'eleva sobre el nivell dels camins, generant un espai diàfan on albergar activitats a l'aire lliure.

El jardí de les flors compta amb una geometria més complexa, amb certes pendents i talussos que permeten l'adaptació topogràfica als límits de la parcel·la. A la seva plantació es potencien els colors vius i canviants al llarg de l'any, amb floracions alternes i variades, que amplifiquen el caràcter viu i dinàmic del jardí.

Promotor: METROVACESA, S.A.
Arquitecte: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.L.P.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN A MANRESA
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN A MANRESA
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN A MANRESA
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN A MANRESA