Notícies


Inici

AMPLIACIÓ I REFORMA INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LA RESIDÈNCIA COLLBLANC DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Setembre del 2023


Actualment l’edifici funciona per mitjançant una planta refredadora i una caldera roof-top que dona servei de calefacció i d’aigua calenta sanitària.

Es pretén eliminar els sistemes de climatització (refrigeració i calefacció) d’aigua per sistemes de volum de refrigerant variable. Les unitats de producció d’energia seran unitats exteriors amb refrigerant R-410A, en mode recuperació de calor, compressor tipus scroll i ventiladors de condensació tipus axial. Es realitzaran 16 sistemes de climatització amb la instal·lació de conducció i difusió d’aire.

S’ha previst la instal·lació de ventilació consistent en el muntatge d'una nova unitat de tractament d’aire primari per a les habitacions amb recuperador entàlpic rotatiu i bateria d’expansió directa connectada amb una unitat exterior de refrigerant, així com la instal·lacio de recuperador de calor.

Tot el sistema de climatització i ventilació es podrà controlar des del sistema de control centralitzat (instal·lat en “cloud”), permetent actuar sobre cada unitat de manera individual.

Promotor: Consorci Sanitari Integral
Enginyeria: E3.Solinteg, S.L.

AMPLIACIÓ I REFORMA INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LA RESIDÈNCIA COLLBLANC DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL