Notícies


Contractació

CENTRAL DE FRED I CALOR DE L'HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL DEL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS I GARRAF

Octubre del 2022


L'objectiu d'aquesta instal·lació és dotar d'una nova central tèrmica pel complex hospitalari Sant Camil a Sant Pere de Ribes, des de la necessitat de fer front a les noves exigències energètiques de l’Hospital a partir del Projecte d’ampliació i reforma del Bloc Quirúrgic. La nova central haurà de proporcionar 3.000 KW de potencia frigorífica i  2.200 KW calorífica per a la instal·lació de climatització. En Fase 01 s’instal·laran els següents elements: Bomba de calor 01 (4 tubs), Col·lector de Fred, Col·lector de calor, Sistema de bombeig fred quiròfans, Sistema de bombeig calor quiròfans, Tram canonada alimentació hospital fred, Tram canonada alimentació hospital calor, Quadre General elèctric, Rack per instal·lacions de control, Diferents escomeses d’electricitat, fontaneria, xarxa BIEs.

Promotor: Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Arquitecte: CASA SOLO Arquitectos

CENTRAL DE FRED I CALOR DE L'HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL DEL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS I GARRAF
CENTRAL DE FRED I CALOR DE L'HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL DEL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS I GARRAF