Notícies


Execució

NOVA EXECUCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR I APARCAMENT A CASTELLDEFELS

Febrer del 2024


Execució d'un edifici d'habitatges situat en el municipi de Castelldefels. Està format per una planta soterrani, planta baixa, primera, segona i planta coberta

Les instal·lacions a realitzar són ACS, sanejament, climatització, ventilació, electricitat baixa tensió, enllumenat, telecomunicacions, porter electrònic,  detecció d'incendis i detecció de CO.

Promotor: ORDIL INVERSIONES, S.L.
Direcció d’obra: JOAN CARLES LÓPEZ GONZALEZ
Direcció d’execució: XAVIER GONZALEZ FERRERI

NOVA EXECUCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR I APARCAMENT A CASTELLDEFELS
NOVA EXECUCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR I APARCAMENT A CASTELLDEFELS