Notícies


Finalització d’obra

HOSPITAL DE DIA POLIVALENT DE PEDIATRIA VALL D'HEBRON BARCELONA

Març del 2021


Promotor: BARCELONA PID FOUNDATION
Direcció: RIBAS & RIBAS Arquitectos

HOSPITAL DE DIA POLIVALENT DE PEDIATRIA VALL D'HEBRON BARCELONA
HOSPITAL DE DIA POLIVALENT DE PEDIATRIA VALL D'HEBRON BARCELONA
HOSPITAL DE DIA POLIVALENT DE PEDIATRIA VALL D'HEBRON BARCELONA
HOSPITAL DE DIA POLIVALENT DE PEDIATRIA VALL D'HEBRON BARCELONA
HOSPITAL DE DIA POLIVALENT DE PEDIATRIA VALL D'HEBRON BARCELONA