Notícies


Novetat

NOVA WEB

Abril del 2022


Cots i Claret presenta nova web. Actualitzem la nostra presència on-line amb una web més amigable a l’usuari, més ràpida i amb una presència més destacada de les millors imatges dels nostres projectes. La nova web manté i incrementa el fons documental de fitxes d’obra, material audiovisual i àlbums que ja tenia la versió anterior. També representa una posada al dia a nivell tecnològic i de seguretat, indispensable en els temps que corren. La nova web és, en definitiva, un pas endavant en tots els sentits que reflecteix la imatge del que avui és Cots i Claret.

NOVA WEB
NOVA WEB
NOVA WEB
NOVA WEB