Notícies


Contractació

AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS

Gener del 2022


Promotor: Rovinca XXI S.L.
Direcció: Llorenç Garcia i Geira Àngela Garcia i Casas

AMPLIACIÓ DE L'HOTEL FIRA CONGRESS