Notícies


Contractació

REHABILITACIÓ PALAU DE MARIANAO A SANT BOI DE LLOBREGAT

Octubre del 2022


Patrimoni arquitectònic de la ciutat. Es tracta d’un gran edifici senyorial de finals del segle XIX, compost per dos edificis amb planta en L, que conformen un pati interior. L’edifici principal consta de planta baixa i dos pisos, amb dos torres de planta baixa i tres pisos, mentre que la part posterior és només de planta baixa.
La planta baixa presenta tot un seguit de portes i finestres, rectangulars a l’edifici principal, d’arc ogival agut al lateral de les torres i d’arc escarser i de mig punt a la part posterior. Aquesta planta és estucada imitant carreus a les obertures i cantonades, i amb sòcols de pedra artificial. El primer pis mostra un balcó continu a l’edifici principal, i balcons individuals als laterals de les torres, suportats per mènsules. Les portes balconeres són rematades per trencaaigües sobre peanes esculpides. En el primer pis de la torre d’homenatge s’inscriu l’escut de la família. El segon pis és constituït per tota una sèrie de petites finestres de mig punt. A les torres, les finestres són d’estil gòtic al segon pis i coronelles a la planta superior. Tot el conjunt és rematat per merlets, que donen un aire d’horitzontalitat i de castell amb marcades influències del revival neogòtic català. També compta amb una capella.

Promotor: AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Arquitecte: ONA ARQUITECTES S.L.P/BCNTECNICS ENGINYERIA I CONSULTORIA, S.L.

REHABILITACIÓ PALAU DE MARIANAO A SANT BOI DE LLOBREGAT
REHABILITACIÓ PALAU DE MARIANAO A SANT BOI DE LLOBREGAT
REHABILITACIÓ PALAU DE MARIANAO A SANT BOI DE LLOBREGAT