Notícies


Finalització d'obra

AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT ANDREU DE MANRESA

Novembre del 2017


Promotor: FUNDACIO SOCIOSANITARIA DE MANRESA
Direcció: SR. JAUME ESPINAL FARRÉ / SRA. ALÍCIA VILA SOLER
AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT ANDREU DE MANRESA
AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT ANDREU DE MANRESA
AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT ANDREU DE MANRESA
AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT ANDREU DE MANRESA
AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT ANDREU DE MANRESA
AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT ANDREU DE MANRESA