Notícies


Finalització d’obra

NOVA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ A LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE NAVARCLES

Maig del 2023


Els treballs realitzats han consistit en l'execució de les instal·lacions de climatització i ventilació segons normativa RITE, així com tota la instal·lació elèctrica associada.
Els equips instal·lats apliquen la tecnologia VRF ( Variable Refrigerant Flow) d'alt rendiment energètic, obtenint un estalvi del 26,5%.
Disposa d'un sistema de control centralitzat via BSM, incloent-hi un control remot individual de cada unitat interior. Per al sistema de ventilació s'han instal·lat recuperadors de calor d'alta eficiència

Promotor: Sant Andreu Salut

NOVA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ A LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE NAVARCLES