Notícies


Adjudicació de l'obra

CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES DE NOVA PLANTA AL C/ TAJO DE BARCELONA

Febrer del 2018


Promotor: IMMOBILIARIA MALUGA, S.L
Direcció: SR. ENRIC ANGUERA DE CARLOS
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES DE NOVA PLANTA AL C/ TAJO DE BARCELONA
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES DE NOVA PLANTA AL C/ TAJO DE BARCELONA