Notícies


Finalització d’obra

REFORMA I AMPLIACIÓ DEL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL -RESIDÈNCIA SANT CAMIL

Octubre del 2023


Reforma interior i ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital Residència Sant Camil, centre del  Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. Les obres incorporaran la dotació de nous quiròfans de 40 m2 de clase A, sala de reanimació, zona de esterilització, ampliació de la sala descans/vestuaris i adequació de les sales de suport. Instal·lacions de climatització, electricitat, contra incendis, gasos medicinals, ACS, comunicacions i sanejament.

Promotor: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf
Arquitecte: CASA SOLO Arquitectos

REFORMA I AMPLIACIÓ DEL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL -RESIDÈNCIA SANT CAMIL
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL -RESIDÈNCIA SANT CAMIL
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL -RESIDÈNCIA SANT CAMIL
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL -RESIDÈNCIA SANT CAMIL
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL -RESIDÈNCIA SANT CAMIL