Notícies


Contractació

REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLO ESPORTIU I GIMNAS A SANT FRUITÓS DE BAGES

Març del 2023


Els principals criteris  de construcció sostenible, durabilitat i manteniment que hem emprat alhora de plantejar la solució constructiva son els següents:

  • Estratègia global de reducció de la demanda energètica (fred i calor), de la despesa d’aigua i  de les emissions de CO2 associades a l’ús de l’edifici mitjançant la utilització de policarbonat cel·lular, ventilació natural assistida i pous canadencs, minorització de la radiació amb la col·locació de marquesines en les orientacions sud i sud-oest mes exposades, així com amb el refós dels elements envidriats on serà calculada la seva incidència mitjançant estudis d’assolellament i finalment la instal·lacio de plaques fotovoltaiques.
  • Industrialització, materials sostenibles
  • Durabilitat, Manteniment i Protecció.

 

Els sistemes d’instal·lacions escollits són els següents:

  1. Sistema de climatització i producció d’ACS: Com a sistema de climatització centralitzat i ACS, es proposa, unitats refredadores en coberta tipus bomba de calor per distribució d’aigua freda per climatització i d’aigua calenta per climatització i producció d’aigua calenta sanitària.

S’instal·larà un sistema d’acumulació estratificada en primari amb funcionament en circuit tancat (Acumulador Hub Energetic).

Per la ventilació i tractament de l’aire en condicions més exigents, s’instal·laran unitats de tractament d’aire (UTA).. Així mateix s’instal·laran variadors de freqüència en els ventiladors de les UTA, que ajustaran els cabals d’aire a les demandes reals de ventilació.

  1. Sistema d’aigües grises: En quant a estalvi d’aigua es proposa un sistema de recuperació d’aigües grises.
  2. Sistema d’enllumenat: L’enllumenat en general es proposa amb tecnologia LED regulable amb un sistema DALI 2 de control punt a punt, que s’integri amb el sistema de gestió de l’edifici.
  3. Sistema de seguretat contra incendis: Degut a la superfície de l’equipament, el local tindrà Boques d’Incendi Equipades, extintors portàtils, hidrants exteriors, sistema d’alarma, sistema de detecció, senyalització de les instal·lacions de PCI i enllumenat d’emergència.
  4. Sistemes de seguretat: Donat el programa que es desenvoluparà en l’equipament, es planteja el control del perímetre en base a detectors d’obertura de portes i de trencament de vidres, els detectors de presència interiors i un sistema de vigilància basat en un circuit tancat de televisió per garantir la seguretat de l’edifici.
  5. Sistema de control i gestió de l’edifici: L’edifici disposarà d’un sistema de tele gestió integral de cara no només a complir amb els requisits bàsics del protocol energètic, sinó per tal que les accions energètiques i de control no depenguin de les persones, sinó que es donin de forma automàtica. El sistema facilitarà la tele gestió energètica i de manteniment de l’edifici.

Promotor: Ajuntament Sant Fruitós del Bages
Arquitectes: AIA Activitats Instal·lacions Arquitectòniques

REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLO ESPORTIU I GIMNAS A SANT FRUITÓS DE BAGES
REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLO ESPORTIU I GIMNAS A SANT FRUITÓS DE BAGES
REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLO ESPORTIU I GIMNAS A SANT FRUITÓS DE BAGES
REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLO ESPORTIU I GIMNAS A SANT FRUITÓS DE BAGES
REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLO ESPORTIU I GIMNAS A SANT FRUITÓS DE BAGES