Notícies


Inici d’obra

REFORMA I NOVA CENTRALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PRODUCCIÓ ACS I CALEFACCIÓ RESIDENCIA SANT JOSEP, FASE IV

Març del 2019


Promotor: INSTITUT GERMANES JOSEFINES DE LA CARITAT
Direcció: LLUIS SANTASUSANA COTS
REFORMA I NOVA CENTRALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PRODUCCIÓ ACS I CALEFACCIÓ RESIDENCIA SANT JOSEP, FASE IV