REFORMA EDIFICI C/ POMPEU FABRA 55-63 BADALONA

Promotor: AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.

Direcció: Sr. XAVIER ALBA NAVARRO