REFORMA DEL BLOC QUIRÚRGIC DE L’HOSPITAL DE MATARÓ

1470852887720

Promotor: CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Direcció: MARIO COREA ARQUITECTURA