ALBERT COTS ESCOLLIT VICEPRESIDENT DE LA CAMBRA DE CONTRATISTES D’OBRES DE CATALUNYA.