AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT ANDREU DE MANRESA

DCIM100GOPROG0281736.JPG

Promotor: FUNDACIO SOCIOSANITARIA DE MANRESA
Direcció: SR. JAUME ESPINAL FARRÉ / SRA. ALÍCIA VILA SOLER