OBRES D’AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ I RECONVERSIÓ DE L’ESCOLA MONTPEDRÓS A INSTITUT A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

STA COLOMA CERVELLO 1

Promotor: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U
Direcció: Jordi Roig Arquitectes Ass, SLP