REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CAP BON PASTOR DE BARCELONA.

Promotor: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Direcció:  Sanchezpiulachs arquitectes