REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA DE SANT PERE DE RIBES.

CiC_imatge_web_obres_casa_vila_stpere

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Direcció: Sra. Meritxell Manresa Traguany