REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA DE SANT PERE DE RIBES.

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Direcció: Sra. Meritxell Manresa Traguany