REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I D’ESTANQUEITAT DE LA MASIA CAN PEDREROL DE DALT, a Castellbisbal.

cic_imatge_web_pedrerol

Promotor: AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
Direcció: Joan M. Nicolas i Monsonis