NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT LA TALAIA, a Segur de Calafell.

Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Direcció: Sr. Esteve Puigdengolas i Legler
Superfície construïda: 4.626,55 m2
Ubicació: SEGUR DE CALAFELL