1a. FASE DE REFORMA DE L’ÀREA D’URGÈNCIES GENERAL DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

Promotor:  INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
Direcció: SRA. ISABEL PASCUAL PELLICER I SR. OSCAR FERNÁNDEZ MARÍN