REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CAP BON PASTOR DE BARCELONA

Promotor: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Direcció:  SANCHEZPIULACHS ARQUITECTES