Execució de la biblioteca Miquel Batllori

Promotor: SPM Promocions Municipals de Sant Cugat Vallès, S.A
Direcció: Arquitectes OP TEAM - Sr. Santi Orteu i Sra. Gloria Piferrer
Superfície construïda: 1.329 m2
Ubicació: Sant Cugat del Vallès