Enquesta
satisfacció
del client

Volem conèixer la teva opinió. Ajuda'ns a millorar i aconseguir l'excel·lència per oferir-te el millor servei.

Valori el seu grau de satisfacció. Del 1 (baix) al 5 (alt) dels següents apartats:

VALORACIONS

1

2

3

4

5

Nivell tècnic de l’empresa

Nivell de qualitat de l’execució

Compliment de la planificació

Relació qualitat – preu

Control administratiu

Ordre, neteja i seguretat

Valoració del cap d’obra

Valoració del cap d’Instal·lacions

Valoració de l’encarregat

Comportament ambiental

Recomanaria a Cots i Claret?

Comparant amb altres
constructores / instal·ladores,
el servei ofert ha estat?