Edificació del complex “Ateneu les Bases” (serveis generals, biblioteca, centre esportiu i centre cívic)

Promotor: Ateneu Les Bases, AIE
Direcció: Despatx d’Arquitectura Lluis Millet i Associats, SCP
Superfície construïda: 9.982,48 m2
Ubicació: Manresa